Privacyverklaring

Positive by Nature respecteert de privacy van haar websitebezoekers en deelnemers aan trainingen, meditaties, workshops en lezingen. Persoonsgegevens worden dan ook alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en zullen nooit worden doorverkocht aan derden. Positive by Nature is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, die voor het laatst is bijgewerkt in juli 2020.

De gegevens van Positive by Nature
Positive by Nature
St Antonielaan 73
6821 GB Arnhem

W: www.positivebynature.nl

E: info@positivebynature.nl

T: 06 38 51 85 83

KvK: 77658000


Welke gegevens verzamelen we met welke bewaartermijn?

Positive by Nature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Hieronder kun je lezen welke gegevens bewaard worden, voor hoe lang en waarom:

Delen van persoonsgegevens met derden

Positive by Nature verkoopt jouw gegevens nooít aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies

Net als bijna alle websites die je bezoekt, maakt ook deze website gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk werkt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.


Links

Op deze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites op een andere manier gebruik maken van cookies & websiteanalytics tools of een ander privacyregelement hebben. Voor de inhoud daarvan word je verwezen naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om Positive by Nature te vragen om inzage te geven in de gegevens die zij van jou heeft. Ook kun je vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit kun je doen door een email te sturen naar info@positivebynature.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoort- en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken een reactie.


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Positive by Nature in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens is omgegaan.